Extra bootcamp lessen

Vanaf 6 mei wordt er elke vrijdag avond voor proef een extra bootcamp les gedraaid. Bij voldoende animo willen wij de vrijdag

avond opnemen in onze lesrooster.

De bootcamp les begint om 19.00 uur.