Extra bootcamp lessen

Vanaf 6 mei wordt er elke vrijdag avond voor proef een extra bootcamp les gedraaid. Bij voldoende animo willen wij de vrijdag

avond opnemen in onze lesrooster.

De bootcamp les begint om 19.00 uur.

Sluiting vanaf 15 december ‼️

Beste leden,

Vanavond met persconferentie is aangekondigd dat we vanaf 15 december moeten sluiten t/m 19 januari.

We vinden het heel erg dat jullie niet kunnen sporten. Hopelijk valt het allemaal mee en zijn we snel deze donkere tijden voorbij.

We zijn dankbaar dat jullie ons hebben gesteund. 🙏

We wensen een ieder fijne feestdagen en een gezonde jaarwisseling toe en hopen jullie in januari weer te mogen verwelkomen.

Stay positive 👊